بازسازی و نوسازی سکوهای میدان نفتی فروزان

میدان نفتی فروزان یک میدان نفتی مشترک مابین ایران و عربستان است. این میدان شامل دو مجموعه سکوی دریایی FX و F15 و مجموعه سکوهای FZ ،FY و F16 و ده سکوی اقماری به نامهای F2، F3، F8، F9A، F9، F11، F12، F13، F14 و F17 می باشد. شرح کار پروژه بطور كلي عبارت است ازبازنگري و تاييد مدارک موجود، بازديد از سايت و تهيه گزارش، انجام مهندسي پايه، انجام مهندسي تفصيلي، تامين تجهيزات، مواد مصرفي و قطعات يدكي، نصب، پيش راه­ اندازي، راه اندازي، آموزش و دوره تست عملكرد و تقويت سازه زير آب.
محل پروژه: ایران - خلیج فارس-  100 کیلومتری جنوب جزیره خارک
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره
مشتری: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
پیمانکار: کنسرسیوم شرکتهای آرپا گروپ کیش و ناردیس
نوع قرارداد: EPC
زمان پروژه: 36 ماه
وضعیت پروژه:  درحال اجرا

Images:

  • بازسازی و نوسازی سکوهای میدان نفتی فروزان
  • بازسازی و نوسازی سکوهای میدان نفتی فروزان
  • بازسازی و نوسازی سکوهای میدان نفتی فروزان
  • بازسازی و نوسازی سکوهای میدان نفتی فروزان