استخدام

دانلود فرم استخدام

شرکت رهنما سیستم از شرکتهای تابعه آرپا گروپ به منظور تکمیل نیروی انسانی خود طبق جدول ذیل تعدادی از واجدین شرایط را پس از انجام مصاحبه تخصصی استخدام می نماید. داوطلبین می توانند فرم استخدام فوق را تکمیل و از طریق وب سایت آرپا گروپ ارسال نمایند.

ردیف

عنوان شغلی

محل خدمت

شرایط احراز

1 سرپرست کارگاه اراک دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با سرپرستی پروژه های مخابراتی ترجیحا مخابرات ارتباطات سیار
2 SA Supervisor

همدان-کرمانشاه و

 اراک-خرم آباد

 آشنا به امر مذاکره و تملک برای اجرای سایتهای BTS
3 CW Supervisor یزد  مهندس عمران و آشنا به نظارت عملیات عمرانی
4 TI Supervisor

کرمان-یزد و بندرعباس و

اراک-خرم آباد

مهندس مخابرات و یا الکترونیک و آشنا به نصب وراه اندازی تجهیزات مخابراتی نسل سوم
5 Documentation

کرمان-یزد-بندرعباس و قم

اراک-خرم آباد

سه سال سابقه کار مفید و آشنا به زبان انگلیسی، Auto Cad و تهیه مستندات فنی

6 Supplies , Support & Finance

کرمان-یزد-بندر عباس و

همدان-کرمانشاه و قم-اراک-خرم آباد

سه سال سابقه کار مفید و آشنا به امور پشتیبانی و حسابداری

7 TI Assistant تهران

مهندس مخابرات و یا الکترونیک و مسلط به نصب وراه اندازی

تجهیزات مخابراتی نسل دوم و آشنا به سیستم های نسل سوم

8 TND Assistant تهران مسلط به Transmission design & Call off & LOS
9

Documentation ,Supplies ,

Support & Finance

تهران سه سال سابقه کار مفید و آشنا به زبان انگلیسی، Auto Cad و تهیه مستندات فنی
10 نصاب BTS اراک

مدرک: حداقل دیپلم

سابقه کار: سه سال سابقه کار مفید در زمینه نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی