زمینه فعالیت

زمینه های فعالیت آرپا گروپ عبارتند از:

  • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
  • ساخت سازه های دریایی
  • پروژه های عمرانی (سد، راهسازی، ساخت سیلو و . . .)
  • حمل و نقل ریلی
  • انبوه سازی مسکن
  • سیستم های مخابرات و کنترل و ناوبری
  • خطوط لوله دریایی و خشکی
  • طراحی و ساخت واحدهای صنعتی
  • کابل گذاری دریایی